Mentoring informatyczny

Obecnie firmy posługują się różnymi systemami informatycznymi. Systemy te obsługują określeni pracownicy. Prawidłowe funkcjonowanie systemu infor-matycznego w firmie ma dla niej fundamentalne znaczenie. Ale nawet najbar-dziej niezawodny system wymaga umiejętnej jego obsługi przez pracowników, toteż poziom kwalifikacji informatycznych tych pracowników nabiera zasadni-czego znaczenia. Potrzebne jest ustawiczne doskonalenie tych kwalifikacji. Potrzeby takie co-raz częściej zgłaszają firmy i zarazem oczekują od specjalistów informatycznych skutecznej pomocy. Pomoc tego rodzaju jest zazwyczaj świadczona w relacjach bezpośrednich lub on-line na różne sposoby, takie jak: zwykła porada, instruktażna stanowisku pracy, coaching, mentoring i inne. Poszukuje się sposobów skutecznych, podnoszących efektywność doskonalenia informatycznego tych pracowników. Jednym z nich jest wspieranie tego procesu doskonalenia przez wykorzystanie case study – studium przypadków.

ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

^