FORMULARZ KONTAKTOWY

captcha
  Wysyłając niniejszy formularz przez wciśnięcie klawisza Wyślij wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Unit Labs z siedzibą w Mysłowicach, 41-400, ul. Katowicka 51 oraz podmioty działające na ich zlecenie w celach marketingowych, promocyjnych i statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolności podania moich danych osobowych. Znane jest mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Unit Labs (lub podmioty działające na jej zlecenie) wiadomości o treściach reklamowych oraz zawierających propozycje zawarcia umowy pochodzących od Unit Labs na podany adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
^