Aktualizacja związana z COVID-19

Sytuacja kryzysowa wywołana pandemią COVID-19 oraz wprowadzone obostrzenia w życiu społecznym i gospodarczym powodują utrudnienia w realizacji działań związanych z prowadzeniem działalności. Tym samym Zarząd Spółki podjął decyzję o wstrzymaniu obecnie prowadzonych prac badawczo rozwojowych do końca roku 2020 za zgodą Kontrahentów. Realizacja nowych projektów zostaje przesunięta na drugi kwartał 2021. Życzymy dużo zdrowia dla Wszystkich w tych trudnych czasach.

Zarząd Unit-Labs Sp. z o.o.

Czym zajmuje się firma

Wdrażamy produkty i usługi będące efektem prac badawczo-rozwojowych (B+R), które są prowadzone we własnym zakresie, jak również na zlecenie innych firm.

Wykonujemy na zlecenie:

 • badania rynku pod kątem przyszłych potrzeb konsumentów lub zbytu wyrobów,
 • badania uzupełniające, patentowe czy licencyjne,
 • budowę modeli i prototypów przyszłych produktów oraz ich badania,
 • dokumentacje konstrukcyjno-technologiczną przyszłego produktu,
 • analizę pomysłu i możliwości jego wykorzystania w zakresie produkcji nowego wyrobu,
 • przebadanie egzemplarza prototypowego pod kątem porównania cech użytkowych z potrzebami potencjalnych użytkowników,
 • badanie testowe poziomu akceptowalności w wybranych grupach klientów.

Unit-Labs w ramach International Hydraulic and Engineering Cluster współpracuje z kadrą naukową z:
 • Politechniki Częstochowskiej
 • Politechniki Śląskiej
 • Politechniki Opolskiej
 • GIG
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Uniwersytetu Śląskiego
 • Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
 • Ośrodkiem Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC


Oprócz tego zajmujemy się mentoringiem informatycznym, kierowaniem projektami metodą Agile i Prince2 oraz pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania na realizowane przedsięwzięcia.

Cel i polityka firmy

Wzrost wydajności, a następnie redukcja kosztów, spowodowane przez ICT, co prowadzi do opracowania innowacyjnych modeli biznesu i wykreowania całkowicie nowych branż.

O co chodzi

W dzisiejszych czasach aby osiągnąć sukces należy inwestować w nowe rozwiązania i wdrażać nowe technologie w swojej firmie aby wyróżnić się na tle konkurencji i osiągnąć sukces. Pomagamy w realizacji tego celu poprzez opracowanie koncepcji, realizacji prac B+R, mentoringu i realizacji projektu aby otrzymać prototyp, który może zostać skomercjalizowany i przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i skokowego rozwoju firmy.

Dodatkowo w nowej perspektywie unijnej w celu skutecznego pozyskania finansowania z dotacji unijnych należy wykazać się pracami badawczo-rozwojowymi na podstawie których jest realizowana inwestycja. Raport z prac badawczo-rozwojowych jako załącznik do wniosku o dofinansowanie skutkuje przyznaniem punktów na ocenie merytorycznej, a w większości województw jest to warunek konieczny aby móc w ogóle złożyć wniosek o dotacje. Firmy nie dostrzegają potrzeby prac B+R, natomiast wiele konkursów przeznaczonych jest na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, a znaczna część środków ma pójść na wdrożenie właśnie wyników tych prac.

W jakim kierunku się rozwijamy

Koncentrujemy się na wdrażaniu wyników prac B+R związanych z ICT czyli technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Skupiamy się na opracowaniu know-how, patentów i komercjalizacji nowych technologii.

Rozwijamy się w kierunku tworzenia jak najlepszych projektów, świadczenia najlepszych usług oraz wytwarzania solidnych produktów.

^